עורך דין חברות

מה זה עורך דין חברות?

דיני תאגידים הינם חלק מן המשפט האזרחיהעוסקים במעמדם המשפטי של תאגידים לסוגיהםובכלל זה זכויותיהם וחובותיהם של התאגידהמתאגדיםושל נושאי המשרה בתאגידים.

הגדרתו הכללית של התאגיד:

התאגיד מורכב מאוסף של פרטים בלי אינטרס משותף המעוניינים לרכז את מאמציהם לשם קידום מטרה משותפתהתאגיד הוא מרכז הנושא זכויות וחבויות מכוח הדין.

להלן סוגי ההתאגדויות השונותחברה מוקמת על פי חוק החברותשותפות מוקמת על פי פקודת השותפויותאגודה שיתופית מוקמת על פי פקודת האגודות השיתופיותחברה לתועלת הציבור מוקמת על פי חוק החברותעמותה מוקמת על פי חוק העמותותאגודה עותומנית מוקמת על פי החוק העותמני על האגודות.

מדוע כדאי ומומלץ לשכור עורך דין חברות?

חברות רבות מבינות בשלבים שונים של פעילותיהן כי הצעד הנכון ביותר עבור החברה הינו לנהל את ענייניה המשפטיים באמצעות עורך דין אשר מתמחה בדיני החברות ומומלץ גם שיהא מומחה בדיני חוזיםהסיבה העיקרית הינה כלכליתמשום שכאשר חברה מלווה באופן שוטף על ידי יועץ משפטי אשר בקיא בתחוםראייתו הרוחבית והבנתו המקצועית לגבי סוגיות שלעיתים נראות מובנות מאליהםעשויות לחסוך לחברה בטווח הארוך סכומי כסף רביםכך למשל כאשר חברה מנהלת את עניינה היום יומיים בייעוץ משפטי צמודהחברה חוסכת לא רק ברמה העסקיתאלאגם ברמה המסחריתמשום שהחברה חוסמת את עצמה מחשיפות משפטיות ואף נהנת משירותים משפטיים שונים שאילו היו שוכרים באופן עצמאישירותים אלו היו עולים סכומים גבוהים משמעותית מאשר בטיפול שוטף ובכך החברה חוסכת כסף רב וזמן יקר.

השירותים המשפטיים שמעניק עורך דין חברות:

עורך דין חברות מסייע בטיפול ובהקמת חברות ותאגידיםטיפול וייצוג בהסכמים לרכישת חברות, הסכם מייסדים רכישת מניותרכישת פעילויות של חברות ועסקאות בין בעלי מניותטיפול וייצוג במאבקי שליטה ובסכסוכים בין בעלי מניות ושותפים לרבותתביעות קיפוח (ועושק המיעוט), תביעה נגזרתהסכם שותפותהגנה נגזרתתביעות להרמת מסך ובקשות לפירוק חברההכנת חוות דעת משפטיות בתחום דיני החברות והתאגידיםעורך דין חברות מסייע במילוי דרישות הדיווח לרשם החברות.

על עורך דין חברות לייעץ בכל ענייניו של התאגיד לרבותייעוץ לדירקטוריוןייעוץ להנהלה בכירה בדיקות נאותותהנפקות פרטיותחוזים ומכרזים ממשלתייםעסקאות מיזוגים ורכישותשינויי מבנהרכישה ומכירה של עסקיםטיפול וייצוג בסכסוכים שבין בעלי מניותתביעות נגזרות והגבלים עסקיים. פנו עוד היום לעורך דין עמוס אלגלי.

ייעוץ לפני חקירה במשטרה
צריכים ייעוץ עם עו"ד מומחה בתחום? השאירו פרטים
telephone (6)

עו"ד עמוס - 0535237734
עו"ד מיכאל - 0506969045

mail (5)
location (3)

רחוב האמנות 8 - בית הגפן קומה 1 נתניה

מאמרים נוספים:

צריכים ייעוץ עם עו"ד מומחה בתחום? השאירו פרטים